Kid's Praise! 8 Play Ball 11 our God is awesome and mighty

1,602
Download vandaag gratis ons boek: http://godendewereld.nl/
Opmerkingen, vragen of suggesties? Schrijf ons een e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dit boek zal een cursus/handleiding worden die als doel heeft om Christenen – wetenschappelijk correcte- argumenten aan te reiken waarmee ze hun geloof naar buiten toe kunnen verdedigen – en hun geloof naar binnen toe – de hoop op vergeving van de zonden en het eeuwige leven in de nabijheid van God – kunnen verdiepen. Dit boek wil Christenen laten zien dat ze God op Z’n Woord kunnen geloven; het zal hen helpen om hun geloof tot volle bloei te laten komen!
Deze kwestie is uiterst relevant! Wat zou namelijk de enig logische conclusie zijn als blijkt dat de informatie die de Bijbel over de zichtbare wereld geeft, niet betrouwbaar is? Dat zou betekenen dat Jezus Christus de schepping niet begreep … en dat Hij dus niet kan zijn wie Hij zei dat Hij was. Christenen zouden dan dus een charlatan met grootheidswaanzin vereren – en ze zouden zeker niet mogen verwachten dat Zijn lijden, dood en wederopstanding hen verlost heeft van de zonde.
Sterker nog: de komst van Jezus Christus als Verlosser zou volstrekt overbodig zijn geweest!
Hoewel uiterst relevant, wordt deze kwestie – naar onze bescheiden mening, althans – door kerken en Christenen veels te weinig belicht. Daarom hebben wij gemeend een boek te moeten publiceren dat niet alleen accuraat is – alle genoemde feiten zijn uitvoerig gecheckt en verantwoord – maar vooral ook heel toegankelijk is. Iedereen die tussen de 15 en 80 is – en meer over God en de wereld zou willen weten – kan dit boek lezen.
Dit boek laat zien: iedereen gelooft … alleen gelooft niet iedereen in God. Maar geloven in de God van de Bijbel, blijkt echter geen blind geloof te zijn – en de hoop die veel Christenen hebben dat hun ziel niet verloren zal gaan, geen ijdele hoop!